Telepathwords

ett program för test av lösenord. – Man matar in lösenord, tecken för tecken i Telepathwords. Telepathwords visar då vilka de tre mest sannolika följande tecknen är. Programmet utgår från kända vanliga lösenord, vanliga ord och uttryck samt teckenföljder på tangentbord. Syftet är, eller var, att användarna skulle lära sig att undvika lättgissade lösenord. – Telepathwords utvecklades 2013 av Microsoft Research. Det var tidigare tillgängligt på webben, men inte längre.Mer om Telepathwords på denna länk.

[lösenord] [ändrad 19 februari 2022]

Dagens ord: 2017-03-20