television

tekniskt sett är television upptagning, utsändning och visning av rörliga bilder med elektronisk utrustning. I dagligt tal menar man ut­sänd­ningar av tv‑pro­gram. (Se också video.) När Radio­tjänst i Kiruna (företaget som administrerade tv‑avgiften†, som avskaffades 2019) i februari 2013 beslöt att internet­anslutna person­datorer och annan internet­ansluten utrustning skulle vara belagd med tv‑avgift (vilket senare upp­hävdes) fast­ställde företaget dessa kriterier för vad som ska räknas som tv‑utsändningar:

  • – sändningen kan tas emot samtidigt av många personer utan särskild begäran. Om man slår på tv:n och väljer rätt kanal så kan man se sändningen. Tv‑on‑demand räknas alltså inte som tv‑ut­sänd­ning i denna be­märkelse;
  • – sändningen ingår i ett schema­lagt utbud av tv-pro­gram (så kallad tablå‑tv).

– Den som har utrustning som kan ta emot sådana ut­sänd­ningar skulle alltså betala tv‑avgift. Men i juni 2014 fastslog Högsta för­valt­nings­dom­stolen att ut­rust­ning som kan ta emot tv‑sänd­ningar enbart genom internet inte är avgifts­pliktig (se länk).

[radio och tv] [ändrad 17 september 2019]