television

tekniskt sett är television upptagning, utsändning och visning av rörliga bilder med elektronisk utrustning. – I dagligt tal menar man med television utsändningar av tv‑pro­gram. (Se också video.) När Radiotjänst i Kiruna (företaget som administrerade tv‑avgiften†, avskaffad 2019) i februari 2013 beslöt att innehav av internetanslutna persondatorer och annan internetansluten utrustning skulle vara belagt med tv‑avgift (vilket senare upphävdes) fastställde företaget dessa kriterier för vad som ska räknas som tv‑utsändningar:

  • – sändningen kan tas emot samtidigt av många personer utan särskild begäran. Om man slår på tv:n och väljer rätt kanal så kan man se sändningen. Tv‑on‑demand räknas alltså inte som tv‑utsänd­ning i denna be­märkelse;
  • – sändningen ingår i ett schema­lagt utbud av tv‑program (så kallad tablå‑tv).

– Den som hade utrustning som kan ta emot sådana utsändningar skulle alltså betala tv‑avgift. Men i juni 2014 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att utrustning som kan ta emot tv‑sändningar enbart genom internet inte är avgiftspliktig (se länk).

[radio och tv] [ändrad 21 juli 2021]