Tent.io

teknisk plattform för ett decentraliserat socialt nätverk. Varje användare i Tent.io installerar en egen server som kom­muni­cerar med andra över inter­net. Man äger sin egen infor­ma­tion, och kan ta bort och ändra den. (Om andra har kopierat informationen kommer man däremot inte åt deras kopior). – Se tent.io. – Läs också om Diaspora, Freedom Box, Mycube† och Syme†.