tesaurus

termförteckning för en databas  – förteckning över de ord och uttryck som används i en databas. – Syftet är att användaren ska veta vilken av flera tänkbara termer som används för att beskriva begrepp. Det underlättar sökningar. – Grundbetydelsen av tesaurus är ordbok med synonymer och andra besläktade ord. I biblioteksvetenskap är en tesaurus en systematisk förteckning över de ord som kan och får användas för kategorisering. – På engelska: thesaurus.

[databaser] [ändrad 17 april 2022]