test-driven development

(TDD) – testdriven systemutveckling – princip  i extremprogrammering: skriven programkod testas ofta och godkänns eller underkänns. Att skriva program som testar koden ingår i utvecklingsprojektet, och all kod som ska lämnas in till projektet testas först, både med test som skrivits för just den koden och med samtliga tidigare tester. Koden måste klara alla tester till 100 procent innan man får använda den.

[programmering] [ändrad 10 juni 2020]