test-driven development

testdriven systemutveckling – (tdd) – princip som ingår i extremprogrammering: skriven kod testas ofta och godkänns eller underkänns. Att skriva program som testar koden ingår i utvecklingsprojektet, och all kod som ska lämnas in till projektet testas först, både med test som skrivit för just den koden och med samtliga tidigare tester. Koden måste klara alla tester till 100 procent innan man får använda den.