extremprogrammering

(extreme programming, XP) – i programmering: ett arbetssätt som bygger på dagligt nära samarbete, ansikte mot ansikte, mellan en grupp programmerare och beställare. – Programmerarna arbetar i par. Man testar skriven kod mycket ofta (se test‑driven development), och utvecklar snabbt ett grovt fungerande komplett system som sedan finslipas i iterationer, det vill säga genom att hela systemet gång på gång omarbetas innan det levereras. Detta gör att man lätt kan anpassa systemet till ändrade krav. –  Extremprogramme­ring kan ses som ett sätt att systematisera det sätt att arbeta på som programmerarna själva brukar föredra. – Läs mer på webbplatsen XProgramming. (Se också Dilbert) – Jäm­för med agil systemutveck­ling.

[programmering] [systemutveckling] [ändrad 10 juni 2020]