three-tier

(eller three-tiered) – treskiktad – se tier.