tier

nivå, skikt, lager, plan, krets, rad – om it‑system: ett av två eller flera tydligt åtskilda skikt av program som samverkar. – Det översta skiktet är det som användaren ser (klienten), det understa skiktet är servrar med databaser. Mellan dem kan det finnas ett tredje skikt (mellanprogram) som förmedlar information mellan användare (klienter) och servrar enligt fastställda regler, dels för att minska belastningen på systemet, dels för att filtrera och skydda informationen. – Ett two‑tier system (eller two‑tiered system) – tvåskiktat system, tvåskiktssystem – är ett vanligt klient‑serversystem. Ett three‑tier system (eller three‑tiered system) – treskiktat system eller treskiktssystem – består av klienter, mellanvara och servrar. System med flera skikt är tänkbara. – Tier kan i andra sammanhang översättas med ord som rang, nivå, plan, rad (som i ”tredje raden”) och varv. I datalagring talar man om tiered storage, nivåindelad datalagring. Det innebär att man delar upp data beroende på hur ofta de efterfrågas. Data som efter­frågas ofta lagras på de snabbaste medierna. – Se tier 1 storage. – För auto‑tiering, se automated tiered storage. – Uttal: tier uttalas likadant som engelska tear (tår).

[it-system] [ändrad 26 november 2017]