trädstruktur

trädliknande uppritning av en struktur med överordnade och under­ordnade delar. – Trädstrukturer kan beskriva hur man klassificerar saker, som i en bibliotekskatalog eller andra kataloger (katalogträd), en or­ga­ni­sa­tions­struk­tur med anställda och chefer i flera nivåer eller släktskap. I praktiken är trädet oftast upp-och-nervänt, det vill säga att stammen är den högsta nivån och de yttersta grenarna är den lägsta nivån. – Förut­sätt­ningen för att det ska fungera är att varje element i strukturen bara finns på ett ställe, annars blir det svårhanterligt. Trädstrukturer åskåd­lig­gör alltså en hierarkisk struktur. – ”Trädet” är hur strukturen visas på bildskärmen för användaren. Hur det hela lagras i datorns minne är en annan sak.

[datastrukturer]