katalogträd

(catalog tree eller catalogue tree, även: directory tree) – ett vanligt sätt att visa innehållet i en hierarkisk katalog som en lista. – Ett katalogträd är en lista som i sin tur är indelad i listor eller underordnade kataloger (mappar), och i varje lista/mapp kan det i sin tur ingå listor / kataloger. Det kan finnas många nivåer innan man kommer ner till de enskilda elementen i katalogen. För att detta ska bli överskådligt brukar bara de översta mapparnas namn visas när man först öppnar katalogen. Vill man se vad som finns i en mapp klickar man på mappens namn så visas, direkt nedanför, en lista med mappens innehåll, vanligtvis med indrag. Eftersom mappar kan innehålla andra mappar i många led kan det bli indrag med indrag. Lik­heten med ett träd är inte så stor. Men det är ett sätt att representera en trädstruktur.

[filer] [ändrad 18 februari 2020]