hierarkisk

om strukturering av information: med underavdelningar i flera led. Exempel: katalogerna (mapparna) i ett filsystem, domänerna i internets adressystem dns. En komplett beskrivning av ett element i ett hierarkiskt system måste innehålla elementets plats i hierarkin. En hierarkisk struktur kallas för trädstruktur. – En strikt definition av hierarkisk kräver att elementens placering i filsystemet inte är godtycklig. Elementen tilldelas egenskaper beroende på var de finns i hierarkin – eller de placeras på bestämda platser i hierarkin beroende på vilka egenskaper man vill att de ska ha. Så är det i en katalogtjänst. Men ett vanligt system av mappar på en persondator är inte hierarkiskt i den strikta betydelsen, eftersom användaren kan lägga vad som helst i vilken mapp som helst.