hierarkisk

om strukturering av information: med underavdelningar i flera led (i en hierarki). Exempel: katalogerna (mapparna) i ett filsystem, domänerna i internets adressystem DNS. En komplett beskrivning av ett element i ett hierarkiskt system måste ange elementets plats i hierarkin. En hierarkisk struktur kallas också för trädstruktur. – En strikt definition av hierarkisk kräver att elementens placering i filsystemet inte är godtycklig. Elementen tilldelas egenskaper beroende på var de finns i hierarkin – eller också placerar man dem på bestämda platser i hierarkin beroende på vilka egenskaper man vill att de ska ha. Så är det i en katalogtjänst och i objektorienterad programmering. Men ett vanligt system av mappar i en persondators filsystem är inte hierarkiskt i den strikta bemärkelsen, eftersom användaren kan lägga vad som helst i vilken mapp som helst.

[datastrukturer] [informationshantering] [ändrad 14 maj 2018]