trafikanalys

(traffic analysis) – analys av trafikdata med målet att upptäcka mönster. Trafik kan vara både trafik med fordon och trafik på telefonnätet och internet – vem kommunicerar med vem. Trafikanalys i den senare bemärkelsen används i underrättelseverksamhet.