trafikanalys

(traffic analysis)analys av trafikdata med målet att upptäcka mönster. Trafik kan vara både trafik med fordon och trafik på telefonnätet och internet – vem kommunicerar med vem. Trafikanalys i den senare bemärkelsen används i underrättelseverksamhet.

[datakommunikation] [kartläggning] [transporter] [ändrad 12 november 2019]