trafikdata

eller trafikuppgifter – om data- och teletrafik: data om vem som har ringt eller skickat e‑post till vem och när, men inte om innehållet i kommunikationen. (Se övervakning.) – Trafikdata kan användas för att rita upp sociogram över vilka människor som känner varandra direkt och indirekt. – Ordet trafikdata kan givetvis också användas om fordonstrafik. – Se också trafikanalys.

[elektronisk kommunikation] [övervakning] [ändrad 12 november 2019]