trafikdata

eller trafikuppgifter – om data- och teletrafik: data om vem som har ringt eller skickat e-post till vem och när, men inte innehållet i kommunikationen. (Se övervakning.) – Trafikdata kan användas för att rita upp sociogram över vilka människor som känner varandra direkt och indirekt. – Se också trafikanalys.