transcendenta tal

tal som inte kan räknas ut som lösning på en ekvation. – Kända exempel på transcendenta tal är pi och talet e. Transcendenta tal går visserligen att beräkna med den noggrannhet man önskar, men bara genom en följd av allt noggrannare ungefärliga beräkningar. (De tillhör alltså de beräkningsbara talen.) Transcendentala tal har ett oändligt antal decimaler utan något återkommande mönster, och räknas alltså till de irrationella talen. – Motsatsen är algebraiska tal. – För en mer ingående beskrivning, se Wikipedia.

[matematik] [ändrad 19 juli 2018]