tray

i grafiska användar­gräns­snitt: fält: fält med ikoner och annan informa­tion, oftast litet och behändigt så att det kan vara synligt hela tiden medan man arbetar med annat. (Tray betyder egentligen ’bricka’, ’tråg’, men fält är den vanliga översättningen.)