tray

i grafiska användar­gräns­snitt: fält: – fält med ikoner och annan information, oftast litet och behändigt så att det kan vara synligt hela tiden medan man arbetar med annat. (Tray betyder egentligen bricka, tråg, men fält är den vanliga översättningen.)

[gränssnittskomponenter] [ändrad 8 september 2020]