Tribler

ett program för nerladdning av tv-pro­gram från internet. – Tribler är utvecklat för att det ska vara praktiskt taget omöjligt att stänga ner. Det finns inga centrala servrar. Nerladdningen sker i ett decentraliserat nätverk och den som laddar ner tv‑pro­gram med Tribler måste bidra med lika mycket material till nätverket. Tribler är en vidare­utveck­ling av Bit­Torrent, och har utveck­lats i sam­arbete mellan de tre uni­versi­teten Amsterdam, Delft och Harvard. Det släpptes 2011. – Se tribler.org.

[fildelning] [radio och tv] [ändrad 7 februari 2020]