TriMo

ett projekt för att utveckla en app som hjälper personer som har svårt att använda talat språk att kommunicera. – Projektet drivs av flera svenska universitet och institutioner med finansiering från Vinnova (vinnova.se). Det pågår 2019–2020. – TriMo står för Mobil motiverande modellering. – Se Linnéuniversitetets webbsidor.

[tillgängligt] [19 augusti 2019]