TriMo

ett projekt för att utveckla en app som hjälper personer som har svårt att använda talat språk att kommunicera. – Projektet drevs av flera svenska universitet och institutioner med finansiering från Vinnova (vinnova.se). Det pågick 2019–2020. – TriMo står för Mobil motiverande modellering. – Se Linnéuniversitetets webbsidor.

[tillgängligt] [15 juli 2020]

Dagens ord: 2020-07-20