trollstav

trollstav omgiven av glittrande stjärnor.i bildbehandling: ett verktyg som i en bild markerar ett sammanhängande område i samma färg. I vissa program kan trollstaven också markera ett område som begränsas av en tydlig kantlinje. Trollstavar kan användas för friläggning, för att byta ut en bakgrund eller för att ändra en färgton. Att använda en trollstav är enklare än att markera det område som ska friläggas för hand, men det är å andra sidan inte alltid särskilt exakt. När man aktiverar trollstaven brukar den visas på bildskärmen i form av en liten trollstav (även kallat trollspö) som ersätter pekaren. – På engelska: wand eller magic wand.

[bildbehandling] [ändrad 24 januari 2018]