tromboning

att avsiktligt skicka data- och teletrafik en lång omväg: typexemplet är när trafik mellan två näraliggande städer i samma land tar en lång omväg via utlandet. Billig telefontrafik bygger ofta på sådana omdirigeringar som utnyttjar kombinationer av låga taxor. – Ordet syftar på musikinstrumentet trombon och dess form.