Trustbuddy

nerlagd svensk webbaserad låneförmedling. – Trust­buddy grundades 2007 och förmedlade lån mellan privatpersoner, så kallad p2p-lån. P2p uttyds här som person-till-person. Lånen be­skrev som hög­risk­lån, vilket var ett annat sätt att säga att räntan var hög. Under 2015 ingrep Finans­inspek­tionen mot Trust­buddy, bland annat därför att lån­givares pengar uppgavs ha kommit på avvägar. I oktober 2015 krävde Finans­inspek­tionen att Trust­buddy omedel­bart skulle upphöra med sin verk­sam­het, vilket ledde till att före­taget begärde sig själv i konkurs. – Konkursförvaltaren fann i maj 2016 att inga pengar hade för­sking­rats. – Se Finans­inspek­tionens webb­sidor (länk) och trustbuddy.se (nerlagd).

– In English: Trustbuddy was a Swedish peer-to-peer lending company that existed 2007—2015. Citing irregularities, the supervising authority Finans­inspek­tionen (link) ordered Trust­buddy to cease operations in October 2015. The company then filed for bankruptcy. In May 2016, the liquidator stated that no embezzlement had occurred.  – For more summaries in English, please click at this link.