Turingekvivalens

(Turing equivalence) – om datorer: ömsesidig simulerbarhet. Två datorer är Turingekvivalenta om den ena kan simulera den andra, och den andra kan simulera den första. – Uppkallat efter Alan Turing†. – Läs också om Turingfullständighet.

[datorvetenskap] [ändrad 19 september 2017]

Dagens ord: 2018-08-20