Turingfullständighet

(Turing completeness) – om programspråk: egenskapen att man med språket kan skriva program för att lösa alla tänkbara maskinlösbara problem. Med andra ord: med ett Turingfullständigt program kan man simulera varje möjlig Turingmaskin. – Uppkallat efter Alan Turing†. – Se också Turingekvivalens.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 14 juni 2018]

Dagens ord: 2018-10-20