tvåfasöverlämning

(two-phase commit) – metod för ändring eller tillägg i synkroniserade databaser samtidigt eller inom ett visst tidsintervall. Ändringen blir definitiv först när alla berörda databaser gett klartecken. I vissa fall genomförs ändringen i databaserna oberoende av varandra, men om det inte kommer ”kvitto” från de andra inom en viss tid återtas ändringen (rollback).

[databaser] [ändrad 8 maj 2018]