tvika

försvenskad form av (to) tweak. A tweak en tvikning.