tweak

to tweakatt skruva, finjustera, finslipa, trimma, ratta, pilla, fiddla… – ändra på inställningar om och om igen för att få bästa resultat; eventuellt också byta ut eller lägga till komponenter. Tweak kan ha den berömmande eller neutrala betydelsen fin­inställa, trimma (she tweaked the performance of the database). Ordet används också ned­sättande om ett mer eller mindre tvångs­mässigt eller plan­löst skruvande på rattar och annat, som i tweak freak. Tweak kan också vara substantiv: a tweak – en finjustering, en modifiering. – Jäm­för med tamper, hack och fidgital.

[jargong] [ändrad 5 januari 2018]