tweak freak

en som är besatt av att lösa alla problem i en dator, oavsett hur obetydliga de är. – Se tweak.

[it-folkgrupper] [ändrad 6 juni 2020]