tweak freak

en som är besatt av att lösa alla problem i en dator, oavsett hur obetydliga de är. Se tweak.