typing

  1. typning, se datatyp;
  2. – maskinskrivning.