uberisering

utveckling mot allt fler tillfälliga jobb (gigg), förmedlade via nätet (apparbeten). – Uberisering är ett annat ord för den framväxande giggekonomin, uppkallad efter taxitjänsten Uber. – Uberisering var ett av årets nyord 2016 enligt Språkrådet (länk) och Språktidningen (länk). – På engelska: uberization eller uberisation.

[giggekonomi] [årets nyord] [1 maj 2022]