UEBA

user and entity behavior analytics – användar- och enhetsbeteendeanalys. Det är en komponent i it‑säkerhet där anslutna användare och enheters beteende granskas, jämförs och analyseras för att man ska kunna upptäcka avvikande och misstänkt beteende.

[förkortningar på U] [it-säkerhet] [6 mars 2019]