umount

(skrivs så) – instruktion i Unix för avmontering (unmounting).