umount

(skrivs så) – instruktion i Unix för avmontering (unmounting).

[unix] [ändrad 4 december 2017]