ungoogleable

ogooglingsbar – [om något] som inte går att hitta med Google eller andra sökmetoder på internet: uttrycket används om människor som medvetet går in för att inte lämna några elektroniska spår.

[jargong] [sökmotorer] [ändrad 24 januari 2018]