unik säljfördel

unik egenskap som skiljer en produkt från konkurrenternas produkter av liknande slag. – På engelska: unique selling point eller unique selling proposition, förkortat USP. På svenska kallas det ibland för usp, uttalat som ett ord.

[marknadsföring] [produkter] [17 maj 2018]