User-mode Linux

(UML) – ett program som gör att man kan köra flera exemplar av Linux på samma dator. – Flera kompletta Linux‑operativsystem (gäster) körs på ett annat Linux (värden), som hanterar dem som program. Det behöver inte vara samma utförande av Linux. Enbart värden körs mot datorns hårdvara. De andra operativsystemen körs som virtuella maskiner. Den grundläggande idén är att flera användare ska kunna dela på en dator. De virtuella maskinerna används också för testning eller för att testa säkerhet. Fel i ett gäst-Linuxsystem leder nämligen inte till att datorn kraschar. – Läs mer på SourceForge (länk, se också Wikipedia).

[linux] [virtualisering] [ändrad 17 maj 2018]