utdatera

  1. – göra så att något blir föråldrat eller omodernt. Av engelska outdated;
  2. – ta bort information. Ordet är språkligt diskutabelt;
  3. – att leverera utdata, att berätta saker. Även den formen är språkligt diskutabel.

– Jämför med datera och uppdatera.