offshore

  1. – allmänt: utomlands, utrikes, som substantiv offshoring (utflyttning). Det heter off­shore på engelska eftersom Storbritannien är ett örike och USA transportmässigt nästan är en ö. – Offshore program­ming – programme­ring i utlandet (i synnerhet i låglöneländer), jämför med nearshoring; off­shore outsourcing – flytt av jobb utomlands, alltså när ett företag ersätter produktion i egna fabriker i hemlandet med utkontrakterad produk­tion i låglöneländer. – Offshoredmy job was offshored – ”mitt jobb flyttades till ett låglöneland” (och jag blev uppsagd), se också bangalored;
  2. – offshore banking – syftar på bank­paradis, skatte­paradis – bankverksamhet i länder med hög sekre­tess och låga eller obefintliga skatter (men det måste inte vara på en ö, Liechtenstein går också bra);
  3. – offshore technology – på svenska havs­teknik – teknik för oljeborrning och andra verk­sam­heter till havs.

[företag] [språktips] [ändrad 4 maj 2017]