utslutning

i typografi: utjämning av text­spaltens höger­­kant (så att både vänster- och högerkanten blir raka, utom i början och slutet av varje stycke). Det görs genom att bredden på ordmellanrummen ökas eller minskas. I ordbehandling kallas det för justering eller marginaljustering. (I äldre typografi var det ordmellanrummen som kallades för utslutningar.) – På engelska: justification. – Kombinationen avstavning och utslutning kallas ibland för A&U, på engelska H&J (hyphen­ation and justifica­tion).

[ordbehandling] [typografi] [ändrad 10 augusti 2017]