justering

– i ordbehandling: uppställning av raderna i en text på ett ordnat sätt:

  • Vänsterjusterad eller vänsterställd text har rak vänsterkant och ojämn högerkant. Det är den förvalda justeringen i ordbehandlare. Det används även i denna ord­lista. – På engelska: flush left, left‑aligned eller ragged right;
  • Högerjusterad eller högerställd text har ojämn vänsterkant men rak högerkant. Det är ovanligt och svårläst. – På engelska: flush right, right‑aligned eller ragged right;
  • Marginaljusterad text har raka kanter på båda sidorna – det vanligaste i tryckta tidningar och böcker. Det åstadkoms genom att ordbehandlaren eller layoutprogrammet anpassar stor­leken på ordmellanrummen så att alla ord plus ordmellanrummen tar lika mycket plats på varje rad (se utslutning). Det förut­sätter att man avstavar ord, annars blir ordmellanrummen ofta för stora. – På engelska: justified eller fully justified;
  • Centrerad text har ojämna men symmetriska kanter på båda sidorna. Det används nästan aldrig i längre texter, men i rubriker, på tryckta inbjudnings­kort, matsedlar och liknande. – På engelska: centered.

– Den allmänna engelska termen för justering i denna betydelse är alignment. – Se också radfall.

[typografi] [ändrad 10 augusti 2017]

Dagens ord: 2015-01-10