v6ops

IPv6 Operations – arbetsgrupp som leder över­­gången från ver­sion 4 av inter­­net­­proto­­kollet IP till ver­sion 6, IPv6. (Det finns ingen ver­sion 5.) Gruppen strävar bland annat efter att se till att det inte upp­står två internet, ett som an­­vän­der ver­sion 4 och ett som an­vän­der ver­sion 6. De två versionerna bör fungera ihop under över­­gången. – v6ops utses av inter­­nets tekniska led­nings­­grupp IETF. – Se IETF:s webb­­sidor (länk).

[förkortningar på V] [internet] [ändrad 21 juli 2017]

Dagens ord: 2017-08-22