valfrihetssystem

  1. – allmänt: möjlighet för brukare att välja utförare av konkurrensutsatta tjänster som finansieras av skattemedel eller används av myndigheter i kontakten med medborgarna. Hur detta ska gå står i en lag från 2008;
  2. – möjlighet att välja en av flera tjänster för e-legitimation, se Myndigheten för digital förvaltning, DIGG:s, webbsidor – länk.

[identifiering] [myndigheter] [ändrad 31 augusti 2020]