varchar

kort för variable character field – variabelt teckenfält. I en databas är det ett teckenfält, alltså ett fält där man kan mata in valfritt antal bokstäver och siffror eller andra tecken. Vanligtvis finns det en övre gräns, men den kan vara mycket hög.

[databaser] [ändrad 29 juli 2020]