varuförfalskning

(counterfeiting) försäljning av kopior av kända produkter som om det var äkta vara. Till exempel förfalskade cd/dvd/blu ray (counterfeit recording) med musik, film eller dator­program. Varu­för­falsk­ning är kanske mest vanligt när det gäller kläder och liknande Man talar också om varu­märkes­för­falsk­ning, vilket betonar att original­till­verka­rens varu­märke för­falskas, men alla äkta pro­dukter har ju inte till­verkarens varu­märke an­bringat. De kan ändå för­falskas.