varuförfalskning

(counterfeiting) – försäljning av kopior av kända produkter som om de var äkta vara. Köparen tror, eller låtsas tro, att hon köper en äkta produkt. Det kan vara förfalskade CD / DVD / Blu‑ray disc (counterfeit recordings) med musik, film eller dator­program. Termen varu­för­falsk­ning är kanske mest vanlig när det gäller kläder och liknande. Man talar också om varumärkesförfalskning, vilket betonar att originaltillverkarens varu­märke förfalskas, men alla äkta pro­dukter har ju inte till­verkarens varu­märke anbringat. De kan ändå för­falskas.

[upphovsrätt] [ändrad 15 november 2019]