velocity

snabbhet, hastighet – i Scrum och agil systemutveckling: mått på hur mycket en arbetsgrupp kan få uträttat under en sprint respektive en iteration. Alltså en period, sällan mer än en månad, ofta mindre, då gruppen arbetar med ett klart definierat mål. Man talar också om developer velocity (utvecklingssnabbhet). Det anses meningslöst att mäta snabbheten hos enskilda utvecklare i en grupp. Det är gruppens resultat som räknas. Måttet på velocity är antalet fullbordade användarberättelser (user stories).

[systemutveckling] [5 oktober 2020]

Dagens ord: 2020-10-22