VHE

Virtual home environment – principen att användare av mobil data­kom­mu­ni­ka­tion ska ha tillgång till samma datortjänster i hemmet som på arbets­platsen. UMTS-standarden innehöll specifikationer för förverkligandet av VHE. – Se detta dokument (från 1999).

[förkortningar på V] [mobilt] [ändrad 21 juli 2017]