Viktoriainstitutet

svenskt forskningsinstitut med inriktning på it och transporter. Finns i Göte­borg. Ingår i paraply­orga­nisa­tionen Swedish ICT. Se viktoria.se.