villkorlig hoppinstruktion

i program­mering: en hoppinstruktio­n (”förgrening”) som ska verk­­ställas om ett givet villkor är uppfyllt, annars inte. Exempel: ”om svaret på föregående instruktion är ja, hoppa till X, annars fortsätt med nästa instruktion”. Kallas på engelska ofta för if then else (även om man inte skriver så i programkoden), på svenska om så annars. – På engelska: conditional branch.

[programmering] [ändrad 22 september 2017]

Dagens ord: 2019-05-22