virtual private LAN service ⇢

– virtuell privat lokalnätstjänst – se VPLS.

[nätverk]