VPLS

virtual private LAN servicevirtuell privat lokalnätstjänst – teknik för att knyta samman flera lokala nätverk via internet, så att de ter sig som ett enda lokalt nätverk för användarna. Användarna loggar in på sina lokala nätverk och behöver inte bekymra sig om internetanslutningen, som sköts av VPLS. Meddelanden mellan användare på olika nätverk sänds över internet genom en så kallad tunnel. VPLS är en typ av VPN, virtuellt privat nätverk. Skillnaden är att VPLS används bara för att koppla samman lokala nätverk.

[förkortningar på V] [nätverk] [ändrad 11 juni 2021]