virtuell MIMO

en vidareutveckling av MIMO, en teknik för dataöverföring med flera antenner i trådlösa nät­verk. – I virtuell MIMO har sändaren och mot­tag­a­ren bara en antenn vardera, men signalen vidarebefordras också av andra sändare / mottagare i närheten. Resultatet blir att samma radiosignal når mottagaren på flera vägar, vilket är grundidén med MIMO. Fördelen är att sändarna kan göras enklare. – Kallas också för space division multiple access (SDMA).

[trådlöst] [ändrad 30 juni 2017]

Dagens ord: 2018-01-22