visselblåsare

en som avslöjar brott eller missförhållanden i sin egen organisation (företag, myndighet eller ideell organisation). Vanligtvis sker detta genom att visselblåsaren lämnar över information till pressen. Visselblåsare kan också överlämna sådan information till företagsledningen, vilket kan medföra risk för avsked eller andra trakasserier. Flera länder har lagar som skyddar visselblåsare. I Sverige finns en grundlagsfäst meddelarfrihet. – På engelska: whistleblower.

[avslöjanden] [ändrad 21 maj 2019]