vitlista

(whitelist) – lista över sådant som ska släppas igenom: e-post från vissa avsändare, program som får köras, etcetera. Vitlistning är alltså en omvändning av svartlistning, där man har listor över sådant som inte släpps igenom. (Det finns också grålistning, som inte är ett mellanting.) – I spamfilter är en vitlista en lista över avsändaradresser: all e-post från de avsändarna släpps förbi utan att innehållet analyseras av spamfiltret. E-post från svartlistade avsändare kontrolleras inte heller av spamfiltret utan kastas i soptunnan direkt. De flesta meddelanden som når spamfiltret är alltså varken vitlistade eller svartlistade, och kontrolleras därför av spamfiltret.